Slide background

NVBU behartigt de belangen van bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw
Brink 2
9411 KR Beilen
Postbus 115
9410 AC Beilen
info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339
Fax 0522 470557

In de media

MKB-Nederland: Aanpak kabinet regeldruk ondernemers lijkt kansrijk

15-06-2018

MKB-Nederland is positief over de vandaag gepresenteerde plannen van het kabinet om regeldruk aan te pakken. Niet 'Den Haag', maar de praktijk van het (kleine) mkb moet leidend zijn bij regelgeving die ondernemers raakt. Er is wel een kanttekening te plaatsen. De betrokkenheid van álle departementen is nodig om van het Regeldruk-programma een succes te maken.

MKB Nederland

Lees meer...

Werkgevers en werknemers: bezuinigen op praktijkleren kost duizenden leerwerkbanen

 

Den Haag, 21 juni 2018

VNO NCW MKB

De sociale partners MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van € 7 miljoen aangekondigd. Dat mag geen opmaat zijn naar het verder uitkleden van de subsidieregeling praktijkleren. Fors bezuinigen op de bbl kost 40.000 leerwerkbanen per jaar en met name in het mkb, zo waarschuwen zij. Het gaat dan om banen voor jongeren, maar ook voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen. Het ondermijnt ook de eigen ambities van kabinet om een leven lang ontwikkelen te stimuleren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een vak te leren en aan het werk te helpen. Bovendien zijn leer-werkbanen juist nu hard nodig om de tekorten in het mkb te bestrijden en de broodnodige vakmensen op te leiden.

Lees meer...

Wie had dat gedacht: asbest in kunststof kozijnen

Na een slaapkamerbrand in een appartementencomplex doet het Team Brandonderzoek onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het vermoeden is dat de pui constructie van de slaapkamer door een rookgasexplosie uit de sponning is geblazen. Het deels gesloten rolluik staat bol, het kunststof kozijn ligt grotendeels op de grond en de gevelpanelen uit het kozijn zijn gebroken.
Die avond wordt er door de brandonderzoeker een schouw uitgevoerd. Het rolluik blijkt niet door een rookgasexplosie, maar door de hitte te zijn vervormd. Het kozijn is door de hitte van de brand los gekomen van de muurconstructie.

Lees meer...

Privacywet niet toegesneden op mkb

 


Privacywet
Opinie
Leendert-Jan Visser
VNO-NCW en MKB-Nederland

22 mei 2018
Leendert-Jan Visser is directeur MKB-Nederland.

Het midden- en kleinbedrijf worstelt met de nieuwe privacywetgeving. Volgens een peiling van de MKB Servicedesk onder bijna 3000 ondernemers zijn zeven op de tien mkb-bedrijven nog niet klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei aanstaande de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Dat is zorgelijk, maar niet verrassend. De wet is immers ingrijpend en juridisch complex. En totaal niet op maat van het mkb geschreven. Daarbij is het heel menselijk om iets dat moeilijk is, voor je uit te schuiven. Elders in ¬Europa zien we gelijksoortige cijfers.

Lees meer...