Slide background

NVBU behartigt de belangen van bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw
Brink 2
9411 KR Beilen
Postbus 115
9410 AC Beilen
info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339
Fax 0522 470557

In de media

Wie had dat gedacht: asbest in kunststof kozijnen

Na een slaapkamerbrand in een appartementencomplex doet het Team Brandonderzoek onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het vermoeden is dat de pui constructie van de slaapkamer door een rookgasexplosie uit de sponning is geblazen. Het deels gesloten rolluik staat bol, het kunststof kozijn ligt grotendeels op de grond en de gevelpanelen uit het kozijn zijn gebroken.
Die avond wordt er door de brandonderzoeker een schouw uitgevoerd. Het rolluik blijkt niet door een rookgasexplosie, maar door de hitte te zijn vervormd. Het kozijn is door de hitte van de brand los gekomen van de muurconstructie.

Lees meer...

Privacywet niet toegesneden op mkb

 


Privacywet
Opinie
Leendert-Jan Visser
VNO-NCW en MKB-Nederland

22 mei 2018
Leendert-Jan Visser is directeur MKB-Nederland.

Het midden- en kleinbedrijf worstelt met de nieuwe privacywetgeving. Volgens een peiling van de MKB Servicedesk onder bijna 3000 ondernemers zijn zeven op de tien mkb-bedrijven nog niet klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei aanstaande de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Dat is zorgelijk, maar niet verrassend. De wet is immers ingrijpend en juridisch complex. En totaal niet op maat van het mkb geschreven. Daarbij is het heel menselijk om iets dat moeilijk is, voor je uit te schuiven. Elders in ¬Europa zien we gelijksoortige cijfers.

Lees meer...

Overeenkomst over nieuwe cao bouw- en infrasector

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben zaterdag 14 april een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De leden van FNV Bouwen & Wonen en de leden van CNV hebben net als de achterban van de werkgevers inmiddels ingestemd met het bereikte akkoord, en daarmee is de cao nu een feit.

helm
Afgesproken is dat de lonen structureel omhoog gaan met 5,35% dat bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk inzetten om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. De nieuwe cao Bouw & Infra heeft een looptijd van 21 maanden, van 1 april 2018 t/m 31 december 2019

Nieuwe bouw-cao rond: 5,35 procent meer loon voor bouwvakkers

 

Werkgevers en vakbonden in de bouw zijn een nieuwe bouw-cao overeengekomen. De lonen gaan omhoog met 5,35 procent, voor nieuwkomers wordt het aantrekkelijker om in de bouw te gaan werken en de sociale partners willen samen afspraken afdwingen in Den Haag, zodat iedereen die 45 jaar heeft gewerkt, recht heeft op pensioen en dus eerder kan stoppen met werken.

CAO 2018

Lees meer...

‘Stijging bouwkosten gaat voor meer ellende zorgen’

Bouwprojecten die vertraging oplopen of zelfs volledig stil komen te liggen. Corporatiedirecteuren die met een bouwstop dreigen. De oplopende bouwkosten zorgen steeds meer voor problemen in de markt. “Als dit zo doorgaat, wordt er op een gegeven moment niet meer gebouwd. Dan zitten we weer in dezelfde situatie als tijdens de crisis.”

Bouwkosten

Lees meer...

Bouwdirecteur: ‘Met Rutte praten kostte me godsvermogen, maar het hielp niets’

De regering gaat schandalig om met midden- en kleinbedrijven in Nederland. Dat vindt de Amsterdamse bouwdirecteur Dick Singerling. Een interview met een hartstochtelijke ondernemer die een godsvermogen betaalde om een half uurtje met premier Mark Rutte te kletsen. “Ik ben het echt zat.”

Singerling

Lees meer...

Mkb’ers maken zich zorgen om kwaliteit jonge bouwvakkers

Veel mkb-bouwers zitten met de handen in het haar. Niet alleen leveren de bouwopleidingen te weinig jongeren af; de jongeren die wel instromen, zijn veel minder bekwaam dan voorheen. Hoe groot zijn de problemen? Wie heeft de oplossing? Een rondetafel-gesprek met drie bezorgde mkb-directeuren. “Bouwles geven op de basisschool, dat is een goed idee.”

leerling

Lees meer...