Het nieuws dichterbij

BTW op isolatie gewijzigd

Sinds 1 januari 2014 is – vrij ongemerkt – de regeling "laag btw-tarief op isolerende werkzaamheden" aangepast. Sinds 1 januari is het lage btw-tarief – net als bij onderhoud en renovatie – alleen nog maar van toepassing op de arbeidscomponent.

Over het materieel moet 21% btw worden afgerekend. Aan de regeling is zo weinig ruchtbaarheid gegeven, dat zelfs de Belastingdienst hier tot eind december de bezoeker foutief over informeerde.

De AFNL heeft de verantwoordelijke minister per brief gewezen op de problemen rond reeds uitgebrachte offertes. Waar nog sprake is van het oude verlaagde tarief. Tot op heden echter tevergeefs. Het verlaagde btw-tarief op de arbeidscomponent blijft van kracht tot 1 januari 2015.

Inmiddels heeft het CDA een snel antwoord geëist van staatssecretaris Wiebes over deze – naar het oordeel van het CDA – slinkse verhoging van het btw-percentage. Een duidelijk voorbeeld van onbehoorlijk bestuur.

Contactgegevens

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw

Brink 2
9411 KR Beilen

Postbus 115
9410 AC Beilen

info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339

Leden login

© Copyright (2018) NVBU, Beilen