Het nieuws dichterbij

Circulaire bouw heeft projecten nodig

Om circulaire bouw in Drenthe naar een hoger niveau te tillen, is grote behoefte aan concrete bouwprojecten. 

Drenthe is in Nederland een van de voorlopers als het gaat om het bouwen met gebruikte of hernieuwbare materialen. In verschillende steden in de provincie komen circulaire bouwprojecten van de grond. 

Honderden projecten

Maar het aantal projecten moet omhoog. Landelijk is het doel om te groeien naar 4000 circulaire projecten, zodat een circulaire doorbraak wordt bereikt. Voor Drenthe betekent dat dat er in de nabije toekomst tientallen projecten moeten komen en op de langere termijn honderden. 

Reductie afvalberg

Circulaire bouw is van belang, omdat grondstoffen voor de bouw uitgeput raken. Daarnaast is de bouwsector een belangrijke leverancier van afvalstoffen, circulair bouwen reduceert dat aanzienlijk.

Vorige week hielden gemeente Assen, provincie Drenthe, Natuur en Milieufederatie, NVBU, Bouwend Nederland en Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) een manifestatie rond circulaire bouw.

De Drentse woningcorporaties presenteerden daar een plan rond circulair bouwen. De corporaties nemen met het project Circulair wonen het voortouw als het gaat om circulair bouwen van huizen, 

Bouwagenda moet komen

De samenwerkende organisaties stelden daar vast dat het tijd is de handen ineen te slaan. Ze willen een Drentse Circulaire Bouwagenda opstellen. Circulair bouwen moet meer en meer de standaard worden.

In Drenthe is het de bedoeling een aantal concrete proeftuinen van de grond te laten komen waar verschillende instanties samen werken op het gebied van circulair bouwen. 

Havenkwartier Assen

In Assen is het Havenkwartier een voorbeeld van zo’n circulaire proeftuin. De gemeente is bezig een Europese subsidie binnen te slepen om hier circulaire projecten van de grond te tillen.

Maar gekeken wordt ook naar (ver)bouwprojecten zoals scholen of zorgcentra. 

Sloopbedrijven

Daarbij is ook een rol weggelegd voor sloopbedrijven. Die moeten zich binnen de circulaire bouw ontwikkelen in de richting van oogstbedrijven, omdat gebouwen van nu de bouwmaterialen van de toekomst bevatten.

 

Contactgegevens

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw

Brink 2
9411 KR Beilen

Postbus 115
9410 AC Beilen

info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339

Leden login

© Copyright (2018) NVBU, Beilen