Het nieuws dichterbij

Sinds 30 maart is de Helpdesk Corona gestart voor een ieder met vragen over veilig doorwerken tijdens de coronacrisis. Een centraal loket voor vragen, informatie en meldingen. Deskundigen geven advies via het gratis telefoonnummer 085 – 080 1544, e-mail en chat. De helpdesk ondersteunt het recent verschenen protocol ‘Samen veilig doorwerken’.

Alle bijeenkomsten, spreekuren en vergaderingen worden i.v.m. Corona tot nader bericht geschrapt. Indien een bijeenkomst wel doorgaat wordt u daarvoor apart uitgenodigd. Door het wegvallen van de spreekuren kan men bij vragen op het gebied van sociale zekerheid en juridisch contact opnemen met het secretariaat.

Zinvol

 • Veel vaker dan je normaal doet goed handen wassen en desinfecterende gel gebruiken
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die meteen weg
 • Zo min mogelijk je gezicht aanraken
 • Geen handen schudden
 • Feitelijke informatie geven aan je personeel
 • Voor werkgevers: alert blijven op aanwijzingen van de overheid

Onzin

 • Temperatuur opnemen van personeel
 • Preventief testen op het virus
 • Mondkapjes dragen als je niet ziek bent
 • Binnen blijven en voedsel hamsteren

De adviezen ter voorkoming van verspreiding kunnen per dag veranderen. Op de site van het RIVM vind je de laatste stand van zaken.

AFNL: volg informatie over corona virus

Na de uitbraak van het coronavirus in december in Wuhan in China, heeft het virus ook Europa en Nederland bereikt. Over de hele wereld worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook de Nederlandse overheid en het RIVM hebben maatregelen genomen, daar het de verwachting is dat het aantal besmettingen nog verder toeneemt. Het is van belang alert te blijven op signalen in uw bedrijf en de websites van de Rijksoverheid, MKB-NL/VNO-NCW en het RIVM in de gaten te houden. Ook is er nog een informatienummer voor algemene informatie over het coronavirus: publieksinformatienummer 0800 1351. De links naar de websites vindt u hieronder: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 https://mkb.nl/corona https://www.rivm.nl/coronavirus

Zoetermeer, 3 maart 2020 - Voor de vierde keer op rij organiseerde de vergelijkingswebsite bouwnu.nl de verkiezing van de Beste Bouwer(s) en Beste Verbouwer van het Jaar.

In de categorie Beste Bouwer (10-49 reviews) is Kuipers & Koers Bouw de winnaar. De Beste Bouwer (50 of meer reviews) is, net als vorig jaar, Bot & van der Ham - ThuisinBouwen. En de Beste Verbouwer is Cammeraat Bouwtechniek. Al deze bouwbedrijven ontvingen in 2019 gemiddeld de hoogste beoordelingen van consumenten.

met een bijeenkomst in het Veenpark te Bargercompascuum.

Nadat de aanwezigen hadden genoten van koffie/thee met een heerlijke koek (gebakken door de bakker op het Veenpark), werden ze onder begeleiding van de eigenaar, de heer Keuter, rondgeleid over het park. Onderweg werden ze geïnformeerd over velerlei aspecten van het park.

Na de, enigszins frisse, wandeling kon men opwarmen in De Turfsteker onder het genot van een lekker drankje. Vice voorzitter Jan Siebring hield een korte toespraak en bracht een toost uit op een voorspoedig en productief goed jaar. Genietend van een heerlijk stamppotbuffet werd er onderling bijgepraat door de aanwezigen in een gezellige sfeer. Het was nog lang “onrustig” in de Turfsteker.

In een volle koepelkerk in Smilde reikte commissaris van de koning (cdk) Jetta Klijnsma donderdag het predicaat Hofleverancier uit aan familiebedrijf Blomberg in Smilde.

Honderd jaar geleden stichtte Hendrik Blomberg het familiebedrijf aan de Hoofdweg in Smilde. Na zijn plotselinge overlijden namen ‘opoe’ Jantje en haar dochter Geesje het over. Donderdag vierden de huidige directeuren, Hendrik-Jan en Johan met werknemers, familie, vrienden en relaties het eeuwfeest in de imposante Koepelkerk. De gebroeders Blomberg zijn vanaf nu Hofleverancier.

7 november 2019

Consumenten vertellen wat ze van de prestaties van hun bouwbedrijf vinden, zodat andere klanten daar hun voordeel mee kunnen doen. Steeds meer bouwbedrijven begrijpen die wisselwerking en zij stellen zich transparant op door zich te profileren op bouwnu.nl. Zo kunnen we ons samen hardmaken voor verbetering van de bouw. Dat lukt ons ook met de steun van een aantal stakeholders. In deze rubriek geven zij hun visie op reviewmarketing. Deze keer geven we het woord aan Jan Jager, algemeen secretaris van NVBU: de belangenbehartiger van bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw in het noorden en oosten van Nederland.

In 1972 was door wetenschapper Dennis Meadows en de Club van Rome al aangegeven hoe we nu, een kleine vijftig jaar later, tegen de fysieke ‘grenzen aan de groei’ zouden aanlopen. Sicco Mansholt, voorzitter van de Europese Commissie en voor die tijd landbouwminister, had het toen al goed begrepen. Hij kwam met een concreet actieprogramma waarin hij voorrang gaf aan de voedselproductie en de rol van materiële goederen wilde beperken. Dat zou dan worden gecompenseerd door verruiming van immateriële goederen als onderwijs, geestelijke ontplooiing en vrijetijdsbesteding. Om dat te bereiken, wilde hij het belastingstelsel aanpassen, in combinatie met een heffing aan de Europese buitengrenzen voor goederen die niet milieuverantwoord geproduceerd worden. Maar het is er niet van gekomen: het werk van Meadows werd weggezet als ‘doemdenken’ en het programma van Mansholt als ‘overdrijving en dramatisering’.

Stichting AFNL-NOA is verheugd dat het VNO-NCW / MKB-Nederland is gelukt om met de vakbonden en het kabinet tot een breed pensioenakkoord te komen. Het akkoord is de afronding van een jarenlange discussie over de vormgeving van een nieuw pensioenstelsel. Maar we zijn er nog lang niet. Veel zal afhangen van de daadwerkelijke uitwerking van het akkoord en daar wil AFNL-NOA, vertegenwoordigers van de zware beroepen, uiteraard graag bij betrokken zijn.

Daarom heeft AFNL-NOA Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en alle leden van de vaste commissie SZW en Financiën een brief gestuurd waarin wij reageren op het pensioenakkoord. Ook hebben we een video gemaakt waarin MKB-ondernemers uit de bouw- en afbouwsector uitleggen waarom het noodzakelijk is dat mensen met zware beroepen met 45 arbeidsjaren met pensioen kunnen. Via de link: https://afnl-noa.nl/meer-aandacht-zware-beroepen-pensioenakkoord/  kunt u deze brief lezen en de video bekijken.

Op 9, 10 en 11 oktober 2019 vindt alweer de 22ste editie van Bouw Compleet in Evenementen Hardenberg plaats. Bouw Compleet is de ontmoetingsplek van Noordoost Nederland waar alle onderdelen uit de bouwbranche samenkomen. Bouw Compleet biedt volop mogelijkheid om contacten te leggen en te versterken met exposanten uit de regio. Op de vakbeurs schitteren ook mooie landelijke namen, maar vooral regionale spelers, waardoor zichtbaar wordt wat speelt in de regio. Het is tevens de plek waar de vakman inspiratie op doet om zijn werk efficiënter uit te kunnen voeren en na zijn bezoek aan de vakbeurs weet hij wat er speelt in zijn vakgebied

.  

 

Drentse aanpak voor meer circulaire bouw. Verkiezingsdebat Provinciale Staten op 13 maart bij Bouwmensen in Ruinen.

Wachtwoord: preview

Vanmorgen gingen 9 lijsttrekkers voor de provinciale verkiezingen in debat met elkaar, aan de hand van meerdere stelling over “Energietransitie” en “Tekort aan vakmensen”. Na eerst gezamenlijk te hebben ontbeten mochten de lijsttrekkers zich uitspreken over meerdere stellingen. In het publiek zaten aannemers, woon coöperaties, provincie medewerkers en andere belangstellenden. Deze konden meestemmen met rode (tegen) of groene (voor) bordjes.

De gespreksleiding lag in handen van Riek Siertsema (NVBU) en Erik Buursema (Bouwend Nederland). Korte pitches over de twee thema’s werden verzorgd door Reinder Hoekstra (Natuur en milieufederatie Drenthe) en Johannes Noor (Bouwmensen).

Contactgegevens

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw

Brink 2
9411 KR Beilen

Postbus 115
9410 AC Beilen

info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339

Leden login

© Copyright (2018) NVBU, Beilen