Slide background

NVBU behartigt de belangen van bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw
Brink 2
9411 KR Beilen
Postbus 115
9410 AC Beilen
info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339
Fax 0522 470557

Diensten

De lid-bedrijven kunnen gebruik maken van de adviezen en diensten van het NVBU-secretariaat. Een en ander is voor de aangesloten bedrijven altijd gratis.

Hieronder volgt een uitvoerige ( maar nog niet uitputtende...) opsomming van de vele vormen van dienstverlening binnen het secretariaat van de NVBU.

Sociale Zaken

 • advisering sociale zekerheid
 • advisering sociale verzekeringen
 • advisering personeelsbeleid
 • advisering veiligheid en arbo
 • bemiddeling in geschillen met arbodienst en UWV

Loontechnische Zaken

 • advisering arbeidsvoorwaarden
 • loontechnische advisering
 • beantwoording CAO-vragen

Juridische Zaken

 • eerstelijns juridische advisering
 • contracten
 • rechtsvormen
 • algemene voorwaarden
 • aanstelling en ontslag

Fiscale Zaken
voorlichting en advies over;

 • fiscale wetgeving
 • goodwill
 • overige fiscale ondernemingsvraagstukken

Communicatie

 • productie ledenbulletins
 • programmering en organisatie regionale ledenbijeenkomsten

Elk lidbedrijf ontvangt gratis het volgende;

 • vlag NVBU (meer exemplaren tegen kostprijs leverbaar)
 • stickers (voor op uw bus en/of aanhangwagen)
 • gevelschildje
 • jaarlijkse verklaring lidmaatschap
 • alle overige verenigingspublicaties
 • 1