Slide background

NVBU behartigt de belangen van bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw
Brink 2
9411 KR Beilen
Postbus 115
9410 AC Beilen
info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339
Fax 0522 470557

kantoor nvbu

De Noordelijke Vereniging voor de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (NVBU) is ontstaan in Drenthe/Noord-West Overijssel en behartigt de belangen van bouwbedrijven die werkzaam zijn op het vlak van de burgerlijke- en utiliteitsbouw.

De NVBU heeft de mensen, de middelen en de expertise in huis om de collectieve en individuele belangen te behartigen van de bouwbedrijven in het Noorden en Oosten van Nederland.

Bij belangenbehartiging gaat het vooral om de mensen. Om aannemers in ons geval. De NVBU betrekt haar omvangrijke achterban graag, en intensief, bij haar activiteiten en dienstverlening. Ledenvergaderingen, regionale bijeenkomsten en specifieke ledenbijeenkomsten spelen een belangrijke rol in de relatie tussen de lid-bedrijven en de NVBU.

In het kader van de collectieve belangenbehartiging wordt overleg gevoerd met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten in het werkgebied van de NVBU, evenals met diverse andere overheids- en semi - overheidsinstellingen. Voor onze mogelijkheden op het gebied van de individuele belangenbehartiging verwijzen wij u graag naar het onderdeel diensten.

U kunt ons ook vinden op facebook en Twitter  

Bouwbemiddeling

hamerBel NVBU als u een conflict heeft met uw bouwer of opdrachtgever. Met onze deskundige hulp komt u er zeker uit.

De NVBU stelt zich ten doel voor haar leden en voor klanten van haar leden "Bouwbemiddeling" mogelijk te maken. Hiermee wordt beoogt in geval van geschillen, onvolkomenheden of geconstateerde of vermeende fouten bij uitvoering van werken, kosteloos bemiddelend op te treden.

Hiervoor heeft de NVBU afspraken met haar leden gemaakt. Alle NVBU leden dienen zich bemiddelbaar op te stellen. In voorkomende gevallen zal door de NVBU een deskundige gevraagd worden de zaken naar redelijkheid en billijkheid te bekijken en advies te geven aan zowel de opdrachtgever als de betreffende aannemer.

Dit advies is niet bindend. Wanneer een der partijen het niet eens is met de conclusies of voorstellen van onze adviseur, staat het hem of haar geheel vrij alsnog die stappen te nemen die men nodig acht. Dit kan bijvoorbeeld zijn het inschakelen van een deurwaarder, advocaat, of eventueel het opstarten van een gerechterlijke procedure enz.

Onze bouwbemiddeling is er enkel op gericht om problemen tijdens of na de bouw op te lossen in onderling overleg en op advies van deskundigen. Hiermee kunnen langdurige en kostenverslindende procedures voorkomen worden.

  • 1