Slide background

NVBU behartigt de belangen van bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw
Brink 2
9411 KR Beilen
Postbus 115
9410 AC Beilen
info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339
Fax 0522 470557

kantoor nvbu

De Noordelijke Vereniging voor de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (NVBU) is ontstaan in Drenthe/Noord-West Overijssel en behartigt de belangen van bouwbedrijven die werkzaam zijn op het vlak van de burgerlijke- en utiliteitsbouw.

De NVBU heeft de mensen, de middelen en de expertise in huis om de collectieve en individuele belangen te behartigen van de bouwbedrijven in het Noorden en Oosten van Nederland.

Bij belangenbehartiging gaat het vooral om de mensen. Om aannemers in ons geval. De NVBU betrekt haar omvangrijke achterban graag, en intensief, bij haar activiteiten en dienstverlening. Ledenvergaderingen, regionale bijeenkomsten en specifieke ledenbijeenkomsten spelen een belangrijke rol in de relatie tussen de lid-bedrijven en de NVBU.

In het kader van de collectieve belangenbehartiging wordt overleg gevoerd met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten in het werkgebied van de NVBU, evenals met diverse andere overheids- en semi - overheidsinstellingen. Voor onze mogelijkheden op het gebied van de individuele belangenbehartiging verwijzen wij u graag naar het onderdeel diensten.

U kunt ons ook vinden op facebook en Twitter  

  • 1